About rkytereaxer

מערכת תעודות של ילדה. בנות משאירות מתנות מגברים. המשימה העיקרית של שירות הליווי שלנו ישראל נערת ליווי פרטית – הפוך את העובדים לתעסוקה טובה עם הכנסה גדולה, ולספק ללקוחות שלנו לספק שירותים ישירות לנכסים הטובים ביותר. באופן בלעדי גישה זו מספקת כוחות לבסס שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה לעובדים ולקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים תנאים נוחים. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה תלוי רק בבקשת הנערה עצמה, מכיוון שעלויות ההסדר נופלות בדיוק בכתפי העובדת. המחיר המשוער של הנכס היומי בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.