About nestnabtendca

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מעניקה לעובדים תנאי דיור נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי אך ורק בבקשת הנערה עצמה, מכיוון שעלויות הנדל"ן נופלות אך ורק על כתפי העובדת. המחיר המשוער של השכרת הדירות היומית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. עובדים לוקחים מתנות מלקוחות באופן אישי. מטרת העדיפות של סוכנות ישראל נערות ליווי באשדוד – הפוך את הבנות לתעסוקה הגונה עם הכנסה כבדת משקל, ולתת ללקוחות מעוניינים לתת שירותים באיכות טובה במיוחד. שיטה זו היא שמספקת כוחות לפתח שותפות ארוכת שנים, שתתעוות לעובדים וגם ללקוחותינו.