About bridmertedes

מערכת מובנת של בונוסים של עובדים. עובדים משאירים מתנות מגברים לעצמם. משימת העדיפות של סוכנות ישראל עיסוי אירוטי בבת ים – לספק לעובדים תעסוקה טובה עם רווחים רציניים, ולקוחותינו מציעים שירותים ישירות את הנכס הטוב ביותר. גישה זו מעניקה באופן בלעדי את הכוח לבצע שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לבנות תנאים נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי רק בבקשת העובד, מכיוון שעלויות השכירות נופלות בדיוק עבור הוצאות העובד. העלות הממוצעת של בית יומי בישראל מוערכת כ 40-60 דולר ליום.